Porselen Lamina Venerler
HAKKINDA

Dişlerin renk ve şekillerini kalıcı bir şekilde değiştirmek için kullanılan bir tekniktir.
Adeziv yapıştırma sistemlerinin gelişmesi minimum yada hiç preparasyon yapmadan dişlerin sadece labial yüzünü içeren laminate veneerlerin yapılabilmesine olanak sağlamıştır. Porselen Laminate venerler, renklenme, diastema, şekil bozukluğu olan dişlerde iyi estetik sonuçlar sağlayan, minimal diş kaybı gerektiren konservatif restorasyonlardır. Genellikle üst ön dişlerin restorasyonunda kullanıldığı gibi bazen alt keser ve premolar dişlerde de tercih edilir.

Porselen Lamina Venerler Ne Zaman Tercih Edilir?

 • Ön dişler arası diastemaların kapatılmasında,
 • Çeşitli nedenlerle renklenmiş dişlerde,
 • Mine hipoplazisi ve malformasyonlarında,
 • Dişlerin labial yüzeyindeki estetik olmayan ve sağlıksız restorasyonlar varlığında,
 • Erozyona uğramış dişlerde,
 • Lateral diş eksikliğinde,kanin dişi lateral haline getirmede,
 • Açık kapanış vakalarında,
 • Kısmen rotasyona ve malpozisyona uğramış dişlerin düzeltilmesinde,

Klinik kron boyu kısa dişlerin uzatılmasında tercih edilirler.

Porselen Lamina Venerler Ne Zaman Yapılmaz?

 • Bruksizmi olan kişilerde,
 • Mine kalınlığının yeterli olmadığı olgularda,
 • Oral hijyeni kötü ve çürük insidansı yüksek olanlarda,
 • Yeterli adezyonu sağlayacak yeterli mine dokusu olmayanlarda,
 • Class 3 maloklüzyon ve başa baş kapanışı olanlarda,
 • Aşırı çapraşıklığı ve rotasyona sahip dişlerde,
 • Sürmesi tamamlanmamış daimi dişlerde,
 • Süt dişleri ve aşırı florozisli dişlerde asitle pürüzlendirme işlemi yapılamayacağından porselen laminate venerler yapılamaz.

Porselen laminate venerler, çoğunlukla anestezi gereksinimi olmaz, az miktarda preparasyon gerektirmeleri, renk değişikliğine uğramamaları, kompozitlere göre abrazyona dirençlerinin yüksek olması, asitle pürüzlendirildiklerinde mineye bağlantılarının oldukça iyi olması, yapıştırıldıklarında gerilme ve makaslama kuvvetlerine dirençli olmaları, mükemmel estetik sağlamları, sıvı absorbsiyonuna karşı dirençli olmaları (tükürük, su ve diğer ağız likitleri) ve preparasyon sürelerinin kısa olmaları gibi avantajlara sahiptirler.

Yapıştırıldıktan sonra renginin değiştirilmesinin zor olması, tamir zorluğu,yapımın zaman alıcı olması, yapıştırılmadan önce oldukça kırılgan olmaları, maliyetinin yüksek olması, provalar sırasında diş üzerinde uygun konumda tutma zorluğu, hekim ile laboratuvar kooperasyonu olmalıdır, glaze’i bozulduğunda cilasının kompozite göre daha zor olması gibi dezavantajlara sahiptirler.

Porselen venerlerin sonuç rengi porselenin yalnızca kalınlığı, opasitesi ve rengine bağlı değil, aynı zamanda yapıştırıcı kompozitin kalınlığı, rengi ve alttaki dişin rengine bağlıdır.

HANGİ HASTANELERDE?