E-max Porselen Kaplama

IPS E-Max Porselen Kronlar (Tam Seramik Porselenler, Lamina Venerler, İnley, Onley, Overley, Endokronlar)

IPS e.max restorasyonlar ışığı geçirme ve yansıtma özelliğine sahip olduklarından, metal destekli restorasyonlara kıyasla, doğal diş dokusuna daha yakın görünüm,mükemmel estetik ve renk derinliği sağlarlar.
Doğal diş dokusuna benzer ısısal genleşme katsayısına ve ısı iletkenliğine sahiptir.
Sıkışma kuvvetlerine karşı dayanıklılıkları yüksektir.
Biyouyumludurlar.
Ağızda tat değişikliğine sebep olmazlar ve çoğunluğu radyografik çürük teşhisine imkan sağlar.
Kron, köprü, inley, onley ve laminate veneer yapımında kullanılırlar. Bu üstün özellikleri nedeni ile son zamanlarda sabit protetik uygulamalarda vazgeçilmez seçenek haline gelmişlerdir.

Tam seramik sistemlerdeki klinik başarı;

Madde özellikleri, preparasyon, kenar uyumu, simantasyon, bağlanma, renk ve estetik gibi etkenlere bağlı olarak değişebilir. Bu etkenler restorasyonun klinik ömrü açısından da önemlidir.
Son yıllarda içeriklerine ve yapım yöntemine göre çeşitli tam seramik uygulamalara yer verilmektedir.
Üretilecek tam seramik restorasyon için madde seçimi çok dikkatli yapılmalıdır. Dayanıklılık veya estetik gereksinim bu seçimde etkilidir.
Ön diş kronlarda tercih edilen estetik maddelerin cam oranı yüksek olmakla birlikte, dayanıklılıkları daha azdır.
Seramiğin içeriğine bazı kristallerin ilavesiyle,daha dayanıklı ancak daha opak görünümde restorasyonlar elde edilebilir. Bu tam seramik çeşitleri farklı yapım yöntemleri ile elde edilirler. Döküm, ısı ile presleme, slip‐casting ve CAD/CAM adı ile bilinen bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli üretim (BDT/BDÜ) yöntemleri bunlara örnektir. Özellikle BDT/BDÜ sistemlerin kullanımı ile başarıyı arttırmak hedeflenmiştir.
Kullanılacak maddenin ve yapım yönteminin çok dikkatli seçilmesi ve uygulanması gerekir.
Kullanılacak madde ve yöntemden başka, restorasyonun başarısını etkileyen preparasyon, ölçü aşaması, kenar uyumu, simantasyon, erken temaslar, hastanın parafonksiyonel alışkanlıkları ve hastanın ağız hijyeni gibi önemli etkenlerin de çok dikkatli değerlendirilmesi gerekir.

Dental estetik, hem hasta hem de hekim tarafından en çok önemsenen konulardan biridir.
Işığın doğrudan diş yüzeyinden yansıması ve içeri giren ışığın dentin ve mine tabakasından geçerek yansıması ile doğal diş rengi oluşur.
Doğal diş ışığın arka tarafa doğru iletilmesine izin verirken, metal destekli seramik restorasyonlar ışığın sadece yansımasına izin verir.
Restorasyonun rengi yüzey yapısından, restorasyonu çevreleyen diş eti dokusundan ve ortamın ışığından etkilenir.
Dental restorasyonlar renk derinliği ve ışık geçirgenliği açısından doğal dişi taklit edebilmelidir.
Tam seramik restorasyonlar ışık iletimine izin verdiklerinden, komşu dişlerle uyumlu bir estetik sağlanabilir.
Estetik, biyouyumluluk ve dayanıklılık gibi üstün özelliklerinden dolayı, tam seramik sistemlere olan ilgi son yıllarda oldukça artmıştır.

Tam Seramik Porselenlerin Avantajları

 • Dokular ile biyolojik olarak uyumludurlar.
 • Diş etinde iritasyon ya da renklenmeye sebep olmazlar.
 • Estetiktirler. Işığı geçirme özelliği taşımaları nedeni ile doğal diş yapısına daha yakın görünümdedirler.
 • Doğal diş dokusuna benzer ısısal genleşme katsayısına ve ısı iletkenliğine sahiptirler.
 • Isı iletimi, metal destekli seramik restorasyonlara göre daha azdır ve pulpal hassasiyet yaratmazlar.
 • Renk ve boyut olarak stabildirler.
 • Aşınmaya karşı dirençlidirler.
 • Sıkışma kuvvetlerine karşı çok dayanıklıdırlar.
 • İyon salınımı ve elektrolitik korozyon yönünden güvenilirdirler.
 •  Plak ve bakteri birikiminin çok az olması sebebi ile subgingival bölgelerde (örneğin implant üstü restorasyonlarda) sağlıklı bir şekilde
 • kullanılabilirler.
 • Alerjik etki oluşturmazlar.
 • Ağızda tat değişikliğine sebep olmazlar.
 • Laminate veneer olarak hazırlandıklarında, diş dokusundan çok az uzaklaştırılarak iyi bir estetik sonuç alınabilir.
 • Çoğunluğu radyografik çürük teşhisine imkan sağlar.

Tam Seramiklerin Dezavantajları

 • Kırılma dayanıklılıkları düşüktür. Bu nedenle ağızdaki uyumlamaları, çok dikkatli yapılmalıdır.
 • Ekonomik değildir. Yapımı için özel alet ve malzeme gerektirirler.
 • Gerilme kuvvetlerine karşı dirençleri düşüktür.
 • Diş preparasyonu, ölçü alımı, restorasyonun hazırlanması ve simantasyon gibi tüm aşamalarda özen ve titizlik gerekir. Uzun zaman alır.
 • Arka dişlerde uzun köprü yapımına uygun değildir.

Tam Seramikler Hangi Durumlarda Uygulanabilir?

 • Travma veya çürük nedeniyle kırılmış dişler,
 • Diş renklenmelerinin olduğu durumlar,
 • Abrazyon, atrizyon ve erozyon sonucu aşınmış dişler,
 • Diastema vakaları,
 • Yerleşim bozukluğu olan dişler,
 • Şekil bozukluğu olan dişler,
 • Doğumsal veya kazanılmış diş eksikliklerinde,
 • Sınıf 1,2,3,4,5 kavitelerde,
 • Aşırı harabiyeti olan endodontik tedavili dişler,
 • Metal alerjisi olan hastalar,
 • Estetiğin önem kazandığı tüm ön dişler.

Tam Seramikler Ne Zaman Yapılamaz?

 • Klinik kron boyu kısa olan dişler,
 • Derin kapanışa sahip bireylerde,
 • Aşırı çapraşık dişler varlığı,
 • Bruksizm vakaları,
 • Servikale doğru aşırı daralma gösteren kronlar,
 • Klinik kron boyları uygun preparasyon yapımı için çok uzun olan periodontal hastalıklı dişler,
 • Çiğneme basıncının yüksek olduğu bölgeler ve kapanışın uygun olmadığı vakalar,
 • Preparasyon sonrası interokluzal aralığın 1‐2 mm’den az olacağı vakalar,
 • Travmatik sporla uğraşan kişiler,
 • Ağız hijyeni yönünden motive edilemeyen hastalarda endike değildir.

Tam Seramik Sistemler Nelerdir?

IPS e.max seramik sistemi; (Ivoclar-Vivadent, Schaan, Liechtenstein).
IPS e.max Press; % 70 oranında lityum disilikat içeriğe sahip cam seramik külçelerin preslenmesi ile elde edilir. Porselen lamina veneer, inley, onley, tam porselen kron ve köprülerde (küçük azılara kadar) kullanılır.
IPS e.max CAD; % 70 oranında lityum disilikat içeriğe sahip cam seramik blokların frezlenmesi ile elde edilir.
IPS e.max ZirCad; zirkonya blokların frezlenmesi ile elde edilir. Çok yüksek dayanıklılıkları vardır. 3 üyeli köprüden 12 üyeli köprüye kadar geniş bir kullanım alanı vardır.
IPS e.max Ceram; Oluşturulan alt yapılar üzerine işlenen üst yapı seramiğidir. Nano-fluorapatit yapıda olan düşük ısı seramiğidir.
IPS e.max ZirPess; Floraapatit cam seramik içeriğe sahiptir. Zirkonyum oksit alt yapıların üst yapı seramiğidir. Aynı zamanda zirkonyum abutmentların şekillendirilmesinde ve kişiselleştirilmesinde kullanılır.

ACİL DURUMLAR İÇİN

+90 505 226 20 49

send messag