Lazer diş hekimliğinde son yıllarda gittikçe artan kullanım alanı bulmaktadır. Diş hekimliğinde kanamasız cerrahi işlem, anestezi ihtiyacının azalması, post operatif ağrının azalması ve dezenfeksiyon gibi avantajları vardır. Lazer “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur. Radyasyonun emisyonu ile ışığın güçlendirilmesidir.

Düşük Seviyeli Lazer Terapisi; (LLLT)

Biyostimülasyon ve soft lazer olarak bilinir. Aktif hallerinde katı halde bulunan, yarı iletken alüminyum, galyum, arsenid kombinasyonu bir lazerdir. Güvenli olarak mine, dentin ve sementte kullanılabilir. Diş dokularında absorbe olmaz. Yumuşak doku insizyonu,periodontal tedavi, kanal ve kök kanal sterilizasyonu, dentin hassasiyeti ve aşırı duyarlılığının giderilmesi, tme ağrıları, diş beyazlatmada kullanılır.

Diyot lazerlerin uygulanması yara iyileşmesini hızlandır;

 • Ağız içinde ki yumuşak doku cerrahi yaralar
 • Rekürrent aftöz stomatit lezyonları(aft)
 • Estetik diş hekimliği
 • Diş eti renginin açılması
 • Diş etinin estetik seviyelenmesinde
 • Diş eti kesilerinde
 • Diş çekim bölgelerinde(yumuşak doku iyileşmesi ve kemik dolmasının hızlanması)
 • Pulpanın çıkarılması sonrası sekonder dentin yapımı
 • Kanser tedavileri sonrası oluşan oral mukozitlerin tedavisi
 • Protez vuruklarında
 • Kanama durdurmada
 • Eklem hasarlarında

Periimplantitis tedavisinde uygulanmaktadır.
Lazer biyostimülasyon uygulamalarında anesteziye gerek yoktur.
Dental lazerler daha az invaziv, kanamasız ve ağrısız tedaviler sunmaktadır. Lazer kullanımı sırasında koruyucu gözlük kullanılması gerekmektedir.

Lazer ve Çocuk Diş Hekimliği;

Çocuk diş hekimliğinde lazerler, hem sert hem yumuşak dokularda pek çok kullanım alanına sahiptir. Yumuşak doku lazerleri kanal içi dezenfeksiyonu,doku stimülasyonu ve yumuşak doku cerrahilerinde kullanılır. Amputasyon ve kuafaj tedavilerinde lazer kullanımı tercih edilebilir.

Endodontik tedavilerde kök kanal şekillendirmesi,apikal rezeksiyon,kanal içi dezenfeksiyonu,smear tabakasının kaldırılması,apikal foramenin tıkanması gibi pek çok durumda kullanılır.

Diyot lazer ile yapılan fotodinamik terapi,nekrotik pulpalı süt dişlerinin kanal tedavilerinde mikroorganizmaları azaltmaktadır.
Lazerlerin kullanımı ile çocuk hastaların tedavi süreleri azalarak tedavi esnasında hasta kooperasyonu arttırılır.
Yumuşak doku yaralanmalarında,dental travmalarda diyot lazerler çok önemli bir kullanım alanına sahiptir.
Diyot lazerler düşük enerji düzeyinde dokuya lazer uyguladıklarından bölgede ki dokuları stimüle etmekte, ağrı kesici ve anti enflamatuar etkiye oluşturur.